Písek

Město Písek se nachází v Jihočeském kraji asi 1,5 hodiny cesty z hlavního města Prahy. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Jádrem města je rozlehlé náměstí, rozdělené blokem domů na dvě přibližně stejně části – západní část, ke které patří hrad a východní část, která dříve sloužila jako tržiště. Dodnes se dochovaly zbytky městského opevnění např. pozůstatky známé Putimské brány

Co nezapomenout navštívit:

Písecký gotický hrad, který byl založený spolu s městem v roce 1254.

Raně gotický kamenný most ze 13. století je po zničeném mostě Juditině v Praze druhým kamenným mostem v Čechách a jedním z nejstarších dochovaných mostů v Evropě. Byl vystavěn na suchém místě a po dokončení byla řeka svedena do nového koryta. Most byl důležitou spojnici na tzv. Zlaté stezce. Na mostě jsou umístěny repliky barokních soch.

Dominantou města na nejvyšším místě historického jádra města je kostel Narození Panny Marie.

Dále za návštěvu stojí barokní mariánský sloup na východním náměstí nebo nově vybudovaná cesta bolestných kamenů – křížová cesta moderního člověka.

Zlatonosné písky v řece Otavě:

Již ve starověku se v řece Otavě rýžovalo zlato. Zlato zde nacházeli již staří Kelti, kteří z něj vyráběli šperky a první lokální mince. Po nich přicházelo do regionu mnoho dalších osadníků, kteří hledali tento vzácný kov v pískách řeky. Město nese svůj název právě od říčního písku. Ve 14.století byla většina zlata z řeky vytěžena, a tak se lidé museli uchýlit k jiným těžebním metodám.

Několik zlatých dolů se nacházelo v okolí města. Koncem roku 1966, během stavby kanalizace, objevili dělníci zbytky dřevěné konstrukce a mnoho úlomků mlýnských kamenů. Znamenalo to objev nejstaršího, středověkého, zlatého mlýnu na světě. Mlýnský kámen byl poháněn vodním kolem. Vytěžená ruda byla potom nalita na dřevěné stavidlo pokryté kožešinou. Voda odmyla kámen a těžké úlomky zlata byly zachyceny v kožešině. Jediné, co museli udělat, bylo vymýt kožešinu v kádi a vyndat zlato z misky. Tento příběh vás může povzbudit k tomu, abyste skočili do vody a začali rýžovat zlato, ale bohužel, poté nemůžete mokří cestovat v našich vozech…