Prohlídka Pražského hradu

Pro mnoho turistů je výraz „Pražský hrad“ matoucí. Co se v češtině nazývá Hradčany nebo prostě „Hrad“ je vlastně velký komplex budov, postavený nad zbytky původního hradu. Celkovému panoramatu dominuje Katedrála sv. Víta, obklopená paláci, kostely, opevněními, zahradami a domy.

Výlet se bude skládat ze dvou částí – horní Hradčany, včetně Strahovského kláštera z 12. století s barokní knihovnou a dále uvidíte poutní kostel Loreta.

V druhé části si prohlédnete Pražský hrad s Katedrálou sv. Víta, stejně tak Starý královský palác. Poté uvidíte románskou Baziliku sv. Jiří z 10. století nebo Zlatou uličku – řadu drobných řemeslných domků.

Pražský hrad v obrázcích